• Alueellista yhteistyötä tulevaisuuteen katsoen

    Ennakointikamari kokoaa yhteen elinkeinoelämän, oppilaitokset, järjestöt ja hallinnolliset organisaatiot Uudellamaalla. Aktiivisella yhteistyöllä vaikutetaan alueemme tulevaisuuteen.

  • Tutustu Ennakointikamari-tapahtumiimme

Ajankohtaista

Suomen ainoa pysyvä kilpailuetu on osaaminen – Keskuskauppakamari perustaa uuden työ-, koulutus ja osaamisvaliokunnan 31.10.2018 |

Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen muuttavat työelämän osaamisvaatimuksia yhä kiihtyvällä tahdilla. Osaavan työvoiman saatavuus on noussut yhdeksi yritysten suurimmista huolista ja kasvun esteistä. Tilanne on vain osin suhdanneluonteinen, ja osaajapulaa tulee jatkossakin syventämään Suomen heikko pitkän aikavälin väestökehitys. Keskuskauppakamari perustaa työ-, koulutus- ja osaamisvaliokunnan edistämään keskustelua ja hakemaan yhteisiä ratkaisuja työn ja osaamisen kysymyksiin. (Kuva: Pixabay) […]

EK:n Suhdannebarometri (31.10.18): Suhdanneodotukset vaimentuneet selvästi

Yleisesti hyvä suhdannetilanne kuitenkin jatkuu ja rekrytointi on vaikeutunut entisestään. EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat vahvan suhdannevaiheen jatkuneen loppukesällä ja alkusyksyllä. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan erityisesti teollisuudessa selvästi normaalia suotuisammaksi. Myös rakentamisessa ja palveluissa tilanne jatkui hyvänä. Tuotannon ja myynnin kasvu on ollut melko ripeää ja henkilöstöä on lisätty. Rekrytointiongelmat ovat vaikeutuneet entisestään. Odotukset lähitulevaisuuden kehityksestä […]

Työolobarometri 2017 (31.10.18): Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu kehittyneet hyvään suuntaan. Kuormitusta aiheuttavat kiire ja töiden epätasainen jakautuminen

Työolobarometri kertoo, että palkansaajien kokemukset työelämän laadusta olivat vuonna 2017 monilta osin viime vuosia myönteisempiä. Työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen odotetaan menevän entistä parempaan suuntaan. Arviot työn ja työnteon mielekkyyden muutoksista ovat myönteisempiä kuin pitkään aikaan.  Nämä tiedot selvisivät jo barometrin ennakkotiedoista. Nyt julkaistussa loppuraportissa ennakkotietoihin verrattuna uusia osioita ovat työkykyä ja terveyttä ja […]

Alueelliset kehitysnäkymät Syksy 2018 – Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki 2018

Yritysten ja muiden työnantajien suurimmat huolenaiheet liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen. Tilannetta kuvataan jo nyt huonoksi ja sen ennustetaan heikkenevän entisestään seuraavan vuoden aikana. Työvoimasta ilmoitetaan olevan laajasti pulaa, käytännössä lähes kaikilta ammattiluokilta ja koulutusasteilta. Parhaiten työmarkkinoilla pärjäävätkin yritykset, jotka ovat jo pidempään toteuttaneet pitkäkestoista henkilöstö-suunnitelmaa. Nopeiden täsmärekrytointien vaikeutuessa monet Uudenmaan yritykset ovat turvautuneet enenevissä määrin alihankinta- […]