• Alueellista yhteistyötä tulevaisuuteen katsoen

    Ennakointikamari kokoaa yhteen elinkeinoelämän, oppilaitokset, järjestöt ja hallinnolliset organisaatiot Uudellamaalla. Aktiivisella yhteistyöllä vaikutetaan alueemme tulevaisuuteen.

  • Tutustu Ennakointikamari-tapahtumiimme

    Syksyn Ennakointikamarit pidetään teollisuuden ja palvelujen saralta. Tervetuloa mukaan!

Ajankohtaista

Oppimisen vallankumous – tulevaisuuden opettajalta vaaditaan paljon

1530_1

Joustavien ja työelämälähtöisten koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen on ajankohtainen agenda koulutuksen ja tulevaisuuden osaamisen saralla. Runsaasti hyviä kokemuksia ja esimerkkejä on jo olemassa, mutta työnantajien ja oppilaitosten yhteistyötä tarvitaan vielä paljon lisää. Tulevaisuuden oppiminen on tiedon pilkkomista, jakamista ja sisäistämistä. Sen tulee olla jatkuvaa ja mielekästä. Siinä hyödynnetään uusia metodeja ja työkaluja. Keskiössä ovat kokemukset ja verkostot. […]

Sosiaali- ja terveysalalla tiedossa suuria koulutustarpeita

Catching up after school

Sote-uudistus haastaa erityisesti johdon, keskijohdon ja ryhmäpäälliköt. Esimiestaso tulee tarvitsemaan massiivista koulutusta sote-uudistuksen maaliin saattamiseksi ja tämä on tärkeää ottaa erityisenä haasteena vastaan. Metropolia Ammattikorkeakouluun kokoontui 100 sote-alan asiantuntijaa alan organisaatioista ja kouluttajien parista käymään tulevaisuusorientoitunutta keskustelua sote-alan tulevaisuudesta erityisesti osaamisen näkökulmasta. Kuten työelämä ylipäänsä, myös sote-alan työ ja tehtävät ovat murroksessa, muun muassa digilukutaito on […]

Aasia Asiaa! oli täynnä asiaa

Katajanokanpuisto_8812 (2)

Matkailualan Ennakointikamari kokosi InnoOmniaan 70 matkailualan ammattilaista yrityksistä ja oppilaitoksista. Pääteemana iltapäivän tilaisuudessa oli Aasia ja erityisesti aasialaisten matkaaminen Suomeen. Kuultiin erinomaisia alustuksia aasialaisten matkailupotentiaalista. Nyt toukokuussa koettiinkin historiallinen käänne Helsinki-Vantaan lentokentän matkailijoissa: ensimmäistä kertaa kiinalaisten matkailijoiden määrä ylitti venäläisten matkailijoiden määrän. Aasia Asiaa! Ennakointikamarin teemana olikin siis erittäin hyvin ajan hermolla. Kari Halonen, matkailun […]

Työelämän muutos Ennakointikamari veti Amiedun salin täyteen

kuva yleisöstä

Erilaiset muutosvoimat mullistavat osaamis- ja koulutustarpeet, todettiin Työelämän muutos Ennakointikamarissa. Silti esimerkiksi robotiikan vallankumoukseen on Suomessa varauduttu vielä heikosti. Tietokirjailija, yrittäjä Cristina Andersson ei voi ymmärtää, miksi robotiikasta ei puhuta enemmän Suomessa. Robotiikka vaatii laajaa osaamista, mutta alan osaajien puute kuitenkin jarruttaa robotiikan vallankumousta. – Robotiikka olisi Suomelle iso mahdollisuus: se on täysin uusi ala ja […]